ПОДДРЪЖКА : СОФИЯ - 02 9524828, 0899971229 , 0882462066, БЛАГОЕВГРАД - 073 886900, 0899971230, САНДАНСКИ - 0746 30281, 0899971227


 

 

Абонаментен план  

Стартов

Минимален

Икономичен

Стандартен

Бизнес

Икономичен

Бизнес   Стандартен

Месечен абонамент / лв.

10 лв. 

14 лв.

18 лв. 

25 лв. 

30 лв. 

 50 лв. 

Еднократна инсталационна такса

15 лв.  --- --- --- --- ---
Промоция за нови абонати не 3 = 4 2 = 3 2 = 3 не не
Промоция за настоящи абонати не 6 = 7 5 = 6 5 = 7 6 = 7 5 = 6
Максимална скорост (mbit/s)     20  40  60 90 45 80
Реален статичен IP адрес да да да да да да
Ограничения            
- мрежови устройства      не не не не не не
- интернет трафик не не не не не не
- ограничени портове      не не не не не не
- брой едновременни сесии не не не не не не

 

 

 

Условия за ползване на абонаментен план "Стартов":

1. Без обвързващ договор.

2. Без ограничение по TTL (Time To Live). Позволява се употребата на рутер за споделяне в домашни условия. Препоръчва се за 1 компютър в домакинство.

3. Абонаментния план може да се ползва само на посочения адрес в договора. Промяна на адреса може да се направи със съгласието на CISBG и при наличието на техническа възможност.

4. При преместване на абонатен пост от адрес на адрес  в района на покритие на "Кабелни Интернет Системи"ООД (CISBG) се заплаща сумата от 12лв.

5. Реален статичен IP адрес.

6. Без лимит по сесии.

7. Посочените скорости са реално достижими, но негарантирани.

8. Еднократна инсталационна такса - 15 лв.

 

 

Условия за ползване на абонаментен план  "Минимален":

1. Без обвързващ договор.

2. Без ограничение по TTL (Time To Live). Позволява се употребата на рутер за споделяне в домашни условия. 

Препоръчва се за 1 компютър в домакинство.

3. Абонаментния план може да се ползва само на посочения адрес в договора. Промяна на адреса може да се направи със съгласието на CISBG и при наличието на техническа възможност.

4. При преместване на абонатен пост от адрес на адрес  в района на покритие на "Кабелни Интернет Системи"ООД (CISBG) се заплаща сумата от 12 лв.

5. Реален статичен IP адрес.

6. При промяна на абонаментен план от по-висок към по-нисък се заплаща сумата от 7 лв. еднократно.

7. Без лимит по сесии.

8. Посочените скорости са реално достижими, но негарантирани.

9. При предплащане на шест месечни такси (6+1) седмият месец е безплатен за настоящи абонати.

10. Инсталационна такса в района на покритие на CISBG  - няма.

 

 

Условия за ползване на абонаментен план "Икономичен": 

1. Без обвързващ договор.

2. Без ограничение по TTL (Time To Live). Позволява се употребата на рутер за споделяне в домашни условия. 

Препоръчва се за повече от 1 компютър в домакинство.

3. Абонаментния план може да се ползва само на посочения адрес в договора. Промяна на адреса може да се направи със съгласието на CISBG и при наличието на техническа възможност.

4. При преместване на абонатен пост от адрес на адрес  в района на покритие на "Кабелни Интернет Системи"ООД (CISBG) се заплаща сумата от 12 лв.

5. Реален статичен IP адрес.

6. При промяна на абонаментен план от по-висок към по-нисък се заплаща сумата от 7 лв. еднократно.

7. Без лимит по сесии.

8. Посочените скорости са реално достижими, но негарантирани.

9. При предплащане на пет месечни такси (5+1) шестият месец е безплатен за настоящи абонати.

10. Инсталационна такса в района на покритие на CISBG  - няма.

 

 

Условия за ползване на абонаментен план "Стандартен": 

1. Без обвързващ договор.

2. Без ограничение по TTL (Time To Live). Позволява се употребата на рутер за споделяне в домашни условия. 

 Препоръчва се за повече от 1 компютър в домакинство.

3. Абонаментния план може да се ползва само на посочения адрес в договора. Промяна на адреса може да се направи със съгласието на CISBG и при наличието на техническа възможност.

4. При преместване на абонатен пост от адрес на адрес  в района на покритие на "Кабелни Интернет Системи"ООД (CISBG) се заплаща сумата от 12 лв.

5. Реален статичен IP адрес.

6. При промяна на абонаментен план от по-висок към по-нисък се заплаща сумата от 7 лв. еднократно.

7. Без лимит по сесии.

8. Посочените скорости са реално достижими, но негарантирани.

 9. При предплащане на пет месечни такси (5+2) шестият и седмият месец са безплатни за настоящи абонати.

10. Инсталационна такса в района на покритие на CISBG  - няма.

 

 

Условия за ползване на абонаментен план "Бизнес - Икономичен":

1. Без обвързващ договор.

2. Без ограничение по TTL (Time To Live). Позволява се употребата на рутер за споделяне на капацитета. 

3. Без лимит по сесии.

4. При преместване на абонатен пост от адрес на адрес  в района на покритие на "Кабелни Интернет Системи"ООД (CISBG) се заплаща сумата от 12 лв.

5. Реален статичен IP адрес.

6. При предплащане на шест месечни такси (6+1) седмият е безплатен. 

7. Скоростта на абонаментен план "Бизнес - Икономичен" е гарантирана. Пакетите на тази тарифа в режим шейпър са с по-добър приоритет от домашен абонаментен план.

8. Препоръчва се за юридически лица с повече компютри. 

9. Инсталационна такса в района на покритие на CISBG  - няма.

 

 

Условия за ползване на абонаментен план "Бизнес - Стандартен":

1. Без обвързващ договор.

2. Без ограничение по TTL (Time To Live). Позволява се употребата на рутер за споделяне на капацитета. 

3. Без лимит по сесии.

4. При преместване на абонатен пост от адрес на адрес  в района на покритие на "Кабелни Интернет Системи"ООД (CISBG) се заплаща сумата от 12 лв.

5. Реален статичен IP адрес.

6. При предплащане на пет месечни такси (5+1) шестият е безплатен. 

7. Скоростта на абонаментен план "Бизнес - Стандартен" е гарантирана. Пакетите на тази тарифа в режим шейпър са с най-добър приоритет.

8. Препоръчва се за юридически лица с повече компютри. 

9. Инсталационна такса в района на покритие на CISBG  - няма.

 

 

Всички цени са с включен ДДС